Bouwkundig


Bij BRUIS Architectuur zijn we niet alleen creatief, we zijn ook bouwkundig goed onderlegd. We ontwerpen immers gebouwen om ze te kunnen realiseren. Enerzijds is het onze taak om ervoor te zorgen dat uw bouwplannen goedgekeurd worden door de welstandscommissie, vereniging van eigenaren, monumentenzorg en overheid. Anderzijds dienen wij zorg te dragen voor een uitvoerbaar plan waarmee een aannemer aan de slag kan.

Naast de bouwkundige uitwerking in de vorm van tekeningen, dragen wij zorg voor de technische onderlegger op schrift, het zogenaamde bestek of technische omschrijving (afhankelijk van de regio waar u gaat bouwen). Hierin worden alle technische gegevens, materiaalkeuzes en randvoorwaarden vastgelegd waaraan de aannemer dient te voldoen gedurende de uitvoering. Het bestek / de technische omschrijving is naast de bouwkundige tekeningen een contractstuk tussen de cliënt en de aannemer.

Van ontwerp tot aanbesteding


Tot slot dragen wij zorg voor het selecteren van een aannemer voor uw te realiseren project. Met de bouwkundige tekeningen en het bestek/technische omschrijving dragen wij zorg voor een transparante selectieprocedure waarbij diverse uitvoerende partijen de mogelijkheid krijgen een aanbieding te maken. Op basis van een vergelijking van de diverse aanbiedingen (intern) en vanzelfsprekend de mogelijke voorkeur van de cliënt, gaan wij op zoek naar de juiste uitvoerende partijen voor uw project

Het vertalen van een ontwerp naar technische tekeningen vergt oog voor detail en materiaalkennis. Uiteraard zijn we op de hoogte van de recente wet- en regelgeving en de benodigde vergunningen. Met de genoemde documenten als onderlegger, kan de uitvoering soepel en zonder grote problemen verlopen.

START UW PROJECT

Een vooruitgedacht plan van een nieuw project
of alleen een bruisend idee?


ONS KANTOOR

Park 2
6093EL, Heythuysen
Nederland

open map

STUUR EEN MAIL

Bruce Verdonschot
info@bruis-architectuur.nl

verzend email

SUPPORT

u kunt ons altijd
telefonisch bereiken

bel ons